Creatie en Plaatsing van Obligatieleningen

De boekingen met betrekking tot de creatie en plaatsing van obligaties komen overeen met de boekingen van de creatie en plaatsing van aandelen bij een N.V. Obligatiebewijzen worden tegenwoordig niet meer als K-stukken gedrukt en uitgereikt. Evenals bij aandelen geldt dat er een registratie van obligatiehouders plaatsvindt bij de Centrale Fondsenadminstratie. De kosten die hieraan verbonden zijn, laten we gemakshalve buiten beschouwing.

Er is één belangrijk verschil: obligaties mogen in tegenstelling tot aandelen wel beneden pari worden geplaatst. Of een obligatielening boven pari (agio) of onder pari (disagio) worden geplaatst, hangt vooral af van het interestpercentage waartegen de lening wordt geplaatst.